Mga Bugtong Na May Sagot - Page 134

Bugtong #932
Tangnan mo ang buntot ko,
At sisisid ako.
Bugtong #933
Kahoy, bato o bakal na may kataasan
Dito pinararangalan ang bandila ng kabansaan.
Bugtong #934
Malakas na iyak ng kalungkutan
Ng isang nagmamahal na namatayan.
Bugtong #935
Kabaliktaran ng kabiguan
Simbulo ng lawrel sa labanan
Damdamin ay puno ng katuwaan.
Bugtong #936
Kutsara, kahon o lata
Tagasukat kung ang dami ay tama na.
Bugtong #937
Tiket sa sinehan sa kaniya kinukuha
Kailangang magbayad at pumila ka.
Bugtong #938
Ibinibihis sa mga aklat ng kabataan
Upang di marumihan.