Mga Bugtong Na May Sagot - Page 135

Bugtong #939
Depende dito na iyong tuntungan
Ang iyong katangkaran.
Bugtong #940
Sasakyan itong magdadala sa iyo
Saan mo man gustong magtungo
Apat ang pasahero nito
May metro ng oras dito.
Bugtong #941
Pumikit-dumilat sa kalangitan
Nagbibigay ningning sa kadiliman.
Bugtong #942
Hindi platero,
hindi kusinero,
nagbibili ng pagkain
o perlas na maningning.
Bugtong #943
Mga pangungusap na may kaisahan
Nagpapahayag ng damdamin at kaisipan.
Bugtong #944
Buhos ng tubig na umaagos sa kaitaasan
Tumatalon sa ilug-ilugan.
Bugtong #945
Laro ito ng katuwaan
Pumikit na at talikuran
Mga kalarong magtatakbuhan
Hahanapin mo sa kadiliman.