Mga Bugtong Na May Sagot - Page 137

Bugtong #953
Lumalalim kung bawasan,
Bumababaw kung dagdagan.
Bugtong #954
Pinakinggan niya ako
Pinakinggan ko siya.
Bugtong #955
Munting karton ito na kinaimprentahan
Ng iyong pangalan, telepono at tirahan.
Bugtong #956
Lalagyan ng sopas na masarap
Paghigop ng sabaw iyong malalasap.
Bugtong #957
Triyanggulo ang hugis nito
Ang sulok ay may bilang na tatlo.
Bugtong #958
Nangyari doon
sa malayong lupalop,
nasasaksihan dito
kahit sa isang sulok.
Bugtong #959
Pangyayaring nasasaksihan
Mapapahinto sa isang pindot lamang.