Mga Bugtong Na May Sagot - Page 138

Bugtong #960
Pangyayari sa sandaigdigan
Nakikita sa loob ng tahanan.
Bugtong #961
Usapan ng mga taong natatanaw
Nalalakasan o nahihinaan
Sa isang pindot lamang.
Bugtong #962
Ang distansiya'y dagat na malawak
Sa mahabang kawad lang ay makapag-uusap.
Bugtong #963
Kapag itinaas ay nagpapalakpakan
Kapag ibinaba ay nag-uuwian.
Bugtong #964
Dalawa kong balon
Di ko kayang malingon.
Bugtong #965
Dalawang balong malalim
Di maabot ng tingin.
Bugtong #966
Dalawang munting pamaypay
Hindi mahiram kay Kikay.