Mga Bugtong Na May Sagot - Page 136

Bugtong #946
Gulay na granate ang kulay
Matigas pa sa binti ni Aruray
Pag nilaga ay lantang katuray.
Bugtong #947
Ospital ng mga sasakyan
Kung may sakit ay nilulunasan.
Bugtong #948
Malambot na kalamay na may katamisan
Malinamnam at gawang Kapampangan.
Bugtong #949
Bugtong-bugtong, magkakadugtong.
Bugtong #950
Panakip ito sa inuming nakabotelya
Yari ito sa bilog na lata.
Bugtong #951
Nang bata pa ay apat ang paa,
Nang lumaki ay dalawa,
Nang tumanda ay tatlo na.
Bugtong #952
Karaniwang dinikdik itong baka
Na kapag ipinirito ay katakam-takam na.