Mga Bugtong Na May Sagot - Page 140

Bugtong #974
Malakas at mabikas na sigaw
Ng tandang sa madaling araw.
Bugtong #975
Pang-araw-araw na gamit pantirahan
Dito mabibili at matatagpuan.
Bugtong #976
Panundot mo sa pagkain
Kaliwang kamay mo ay kakaibiganin.
Bugtong #977
Iniinom ito ng pluma
Upang ang sulat ay mapaganda.
Bugtong #978
Nakapananakit itong sandata
Gawa lamang sa sanga, balat at goma.
Bugtong #979
Batong pang-arkitekturang may kalamigan
Maaring gawing dingding ng tahanan.
Bugtong #980
Ito ay pasyenteng uubu-ubo
May dugo ang laway nito.