Mga Bugtong Na May Sagot - Page 140

Bugtong #974
Malakas at mabikas na sigaw
Ng tandang sa madaling araw.
Bugtong #975
Pang-araw-araw na gamit pantirahan
Dito mabibili at matatagpuan.
Bugtong #976
Panundot mo sa pagkain
Kaliwang kamay mo ay kakaibiganin.
Bugtong #977
Iniinom ito ng pluma
Upang ang sulat ay mapaganda.
Bugtong #978
Nakapananakit itong sandata
Gawa lamang sa sanga, balat at goma.
Bugtong #979
Batong pang-arkitekturang may kalamigan
Maaring gawing dingding ng tahanan.
Bugtong #980
Ito ay pasyenteng uubu-ubo
May dugo ang laway nito.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....