Mga Bugtong Na May Sagot - Page 141

Bugtong #981
Munggo ito na ipinunla sa taniman
Naging puno itong walang dahong malalabay.
Bugtong #982
Laro itong kinagigiliwan
Lata'y dapat na tamaan
Bagoong kang tuturingan
Kung laging taya sa batuhan.
Bugtong #983
Maputing-maputing parang Chinita
Pag pinakuluan sa mantika ay namumula.
Bugtong #984
Matotorete ka sa kataasan
makikita mo na rito
ang malayong kapaligiran.
Bugtong #985
Maingay ang paligid kung ito'y hihipan
Bagong taon na nga para sa kabataan.
Bugtong #986
Likidong itim
Pangkulay sa lutuin.
Bugtong #987
Damit na pangkasal
Puting-puti ang kulay.