Mga Bugtong Na May Sagot - Page 142

Bugtong #988
Higanteng sasakyang isa lang ang laman
Binubungkal nito ang anumang maraanan.
Bugtong #989
Matapos ang ikalawang pandaigdig na digmaan,
Sasakyan ito ng daan-daang mamamayan.
Bugtong #990
Sasakyan itong may gulong na tatlo
Ang nagpapaandar dito ay padyak o krudo.
Bugtong #991
Bakal na dugtung-dugtong
Tumatakbo dito at doon.
Bugtong #992
Bakal na magkakadugtong
Naglilibot sa buong Luzon.
Bugtong #993
Bugtong pala bugtong,
Tanikalang umuugong.
Bugtong #994
Dugtong-dugtong, kabit-kabit
Sasakyang pagkabilis-bilis.