Mga Bugtong Na May Sagot - Page 144

Bugtong #1002
Handog ito ng kalikasan
Luha raw ng kalangitan.
Bugtong #1003
Ito ay napagsasalaminan
Huwag lang kayong maggagalawan.
Bugtong #1004
Kung pagod ka at pawisan
Nanunuyo ang lalamunan
Ito ang kinakailangan.
Bugtong #1005
May binti, walang hita,
May balbas, walang baba,
May matamis, nginunguya.
Bugtong #1006
Daanan ng tubig
sa ilalim ng lupa
kung mabubutas ito
lagot ka sa mikrobyo.
Bugtong #1007
Tagapaghatid ng inuming tubig
Bakal na lalagyang kaibig-ibig.
Bugtong #1008
Dalawang magkapatid,
Sa pagdarasal ay namimitig.