Mga Bugtong Na May Sagot - Page 145

Bugtong #1009
Daang nagpapaikli sa lalakbayin mo
Maaaring gawa sa kahoy, bakal o bato.
Bugtong #1010
Kinain ko ang isa,
Itinapon ko ang dalawa.
Bugtong #1011
Kalesa ko si Infanta
Takbu nang takbo pero nakapara.
Bugtong #1012
Tawag ito sa pag-grugrupo ng mga paninda
Kapag bumili ka sa mga Tindera.
Bugtong #1013
Garapal na katalinuhang bansag sa matsing
Laging gustong magkamal ng buliling.
Bugtong #1014
Pritong saging sa kalan
Lumutong pagkat dinamitan.
Bugtong #1015
Aling insektong lumilipad
Pakpak ay laging nakabukadkad?