Mga Bugtong Na May Sagot - Page 146

Bugtong #1016
Alin kayang insekto
malaki ang mata kaysa ulo?
Bugtong #1017
Ito ay duming dapat tanggalin
Sa maruming tenga'y kailangang suriin
Bugtong #1018
Sa mantika ay nagpuputukan
Balat ay naglulutungan.
Bugtong #1019
Mapait na bahagi ito
Sa kamoteng kinakain mo.
Bugtong #1020
Baston ni Adan
Hindi mabilang-bilang.
Bugtong #1021
Kristal na buhok ni Adan
Di mabilang-bilang.
Bugtong #1022
Puting baston ni Impo
Di masapu-sapo.