Mga Bugtong Na May Sagot - Page 148

Bugtong #1030
Saging ko sa Binangonan
Magdamag kong tinulugan.
Bugtong #1031
Aling hayop sa mundo,
Lumalakad ay walang buto?
Bugtong #1032
Hindi ito U.F.O. sa kalangitan
Kundi gulay na nakabitin
Sa balag ng halamanan.
Bugtong #1033
Pamalo ni Mang Selo
Mula paa hanggang ulo
Nailuluto mo rin ito.
Bugtong #1034
Sisidlan ni Mang Bastian
Nangingintab sa kabuuan
Kulay niya ay luntian
Sa balag ay nagtatabaan.
Bugtong #1035
Dalawang ibong inutusan
Nang humupa ang bagyo't ulan
Lumipad sa kapaligiran
Si Noah ay binalitaan.
Bugtong #1036
Pantas ka man at marunong
at nag-aral nang malaon
aling kahoy sa gubat
ang nagsasanga'y walang ugat?