Mga Bugtong Na May Sagot - Page 150

Bugtong #1044
Maliit na tela sa kalawakan
Inaawitan ng mga mamamayan.
Bugtong #1045
Heswita siyang santo
Pangalan ay Francisco
Umakay sa libong pagano
na makilala si Kristo.
Bugtong #1046
Makinarya itong parang potograpo
Mapararami litrato at manuskrito.
Bugtong #1047
Ingay ng paa sa kapaligiran
Nagbibigay takot kung napapakinggan.
Bugtong #1048
Tunog ng mga paang napapakinggan
Sa sahig na nilalakaran.
Bugtong #1049
Mga batang may karalitaan
Pakalat-kalat sa lansangan.
Bugtong #1050
Itinapon ko ang laman,
balat ang iningatan.