Mga Bugtong Na May Sagot - Page 152

Bugtong #1058
Tubig na parang kristal
Maaari mong hawakan
Nagiging likido sa tama ng araw.
Bugtong #1059
Gatas na inasukalan
Selopeyn ang pinagbalutan.
Bugtong #1060
Sumbrero ang panakip natin sa ulo
Ito naman ang panaklob sa bahay ni lolo.
Bugtong #1061
Karaniwang ito ay mestizo
Nauubos sa kasusulat ng maestro.
Bugtong #1062
Itapon mo kahit saan,
Babalik sa pinanggalingan.
Bugtong #1063
Pag-uga ito sa isang naalimpungatan
Upang gisingin sa pananagimpan.
Bugtong #1064
Paring kasama ni Gomez at Burgos
Tinig nila ay di mapapaos.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....