Mga Bugtong Na May Sagot - Page 152

Bugtong #1058
Tubig na parang kristal
Maaari mong hawakan
Nagiging likido sa tama ng araw.
Bugtong #1059
Gatas na inasukalan
Selopeyn ang pinagbalutan.
Bugtong #1060
Sumbrero ang panakip natin sa ulo
Ito naman ang panaklob sa bahay ni lolo.
Bugtong #1061
Karaniwang ito ay mestizo
Nauubos sa kasusulat ng maestro.
Bugtong #1062
Itapon mo kahit saan,
Babalik sa pinanggalingan.
Bugtong #1063
Pag-uga ito sa isang naalimpungatan
Upang gisingin sa pananagimpan.
Bugtong #1064
Paring kasama ni Gomez at Burgos
Tinig nila ay di mapapaos.