Mga Bugtong Na May Sagot - Page 153

Bugtong #1065
Lumangoy lang si Kana
Naghiwalay na ang sapa.
Bugtong #1066
Nagbaging lang si Tarsan
Nahati na ang lansangan.
Bugtong #1067
Nagdaan si Tarzan
Nabiyak ang daan.