Mga Bugtong Na May Sagot - Page 151

Bugtong #1051
Mahalaga pa ang balat
kaysa laman.
Bugtong #1052
Kasama nito ang nakaraan
Bakas na pinagdaanan.
Bugtong #1053
Kailangan ito ng batang maliit
Dibdib ng inang nag-iinit
At mga palad na umiibig.
Bugtong #1054
Nakakaluto ay walang init
Umaaso ay malamig.
Bugtong #1055
Sa tingin mo ay mainit
Umuusok sa paligid
Pero hipuin at malamig.
Bugtong #1056
Sintigas ng bakal sa kasalukuyan
Maya-maya ay tubig na malabnaw.
Bugtong #1057
Tubig na naging bato,
Batong naging tubig.