Mga Bugtong Na May Sagot - Page 147

Bugtong #1023
Bulak na bibitin-bitin
Di pwedeng balutin.
Bugtong #1024
Walang ama, walang ina,
Sa buhay ay nag-iisa.
Bugtong #1025
Modelo sa katauhan
Tinitingala ng kalahatan.
Bugtong #1026
Isang bayabas
Pito ang butas.
Bugtong #1027
Bulak ng mga pangarap
Lagi nang kayakap-yakap.
Bugtong #1028
Kung araw ay patung-patong
Kung gabi ay dugtung-dugtong.
Bugtong #1029
Malambot na parang ulap
Kasama ko sa pangangarap.