Mga Bugtong Na May Sagot - Page 143

Bugtong #995
Akin munang tinalian
Bago inihagis sa daan
Hayun at pasayaw-sayaw.
Bugtong #996
Binigkis ko nang binigkis
Bago ko inihagis.
Bugtong #997
Hinila ko ang baging
Nag-iikot ang matsing.
Bugtong #998
Nang hawakan ko ay patay,
Nang itapon ko ay nabuhay.
Bugtong #999
Ulung-ulo at paa lamang
Paikut-ikot sa sayawan.
Bugtong #1000
Tubig na nagpapataranta
Aakyatin pa sa puno upang makuha.
Bugtong #1001
Kapag bumabaha sa paliguan
Mga liyabi ay kanyang tangan-tangan.