Ang Mag-amang Manggigiling at ang Buriko

Ang mag-amang manggigiling ay may malaking problema. Nagkaroon ng salot sa bukid na ikinatuyo ng mga trigo. Kahit isang piraso ng tinapay ay wala silang makain. Tanging ang nag-iisang Buriko ang pag-asa na lang nila. Naisip ng amang isama ang anak upang ipagbili sa palengke ang Buriko.

Ginabayan nila sa paglalakad ang Buriko. Nang makita ng mga tagapaglaba sa ilog na pawisan ang bata sa kalalakad ay nagkomentaryo sila.

"Kaawa-awang bata. Pinipilit paglakarin. Bakit hindi pasakayin?"

Narinig ng ama ang komentaryo kaya isinakay niya ang anak sa Buriko.

Nang makita naman ng mga mangingisda na uugud-ugod na ang ama sa paglalakad ay nagbigay sila ng opinyon. Ang sabi nila, "Hindi yata tamang komportableng nakasakay ang bata samantalang pawisang susunud-sunod ang matanda."

Narinig ng anak ang komentaryo kaya hiyang-hiya siyang bumaba at pinasakay ang ama sa buriko.

Nang maparaan naman sila sa isang hulmaan ng mga palayok at makita ng mga tagahulmang humihingal sa pagod ang anak ay nagpayo sila.

"Dapat lang sigurong sumakay pareho ang mag-ama sa Buriko upang komportable silang makapaglakbay."

Sinunod ng mag-ama ang payo. Pagud na pagod ang Buriko sa bigat ng mag-ama. Nang matanawan sila ng isang magsasaka ay narinig nila ang komentaryo nito.

"Pawis na pawis na ang Buriko ninyo. Saan ba kayo pupunta? Bakit hindi ninyo ipahinga muna ang Buriko?"

"Sa palengke. Ipagbibili namin ang Buriko."

"Malapit na malapit na rito ang palengke. Bakit hindi ninyo buhatin ang Buriko. Mahal na mabibili yan kung malakas at masiglang makikita ng sinumang gustong bumili."

Napangiti ang mag-ama. Gusto nilang mabili nang mahal ang Buriko nila kaya sinunod nila ang payo.

Naghanap sila ng kawayan at mahabang tali. Itinali nila ang buriko at pinasan. Hirap na hirap ang mag-ama sa pagbuhat sapagkat hindi sanay na nakatali ang Buriko. Nagwawala ito. Nang maparaan ang mag-ama sa isang mataas na tulay ay nagpumiglas ang Buriko. Inakala kasi nito na itatapon siya sa rumaragasang ilog.

Sa pagwawala nito ay umuga-uga ang marupok na tulay na kaagad bumigay. Nahulog at natangay ng rumaragasang tubig ang mag-ama kasama ang Burikong kanilang tanging pag-asa.

Aral: Kailangang ang payo ay pinag-iisipan kung totoong makatutulong kaninuman.

See also