Ang Masamang Anak

Ang masamang anak
ay pinalayas mo, sa matinding galit;
nguni't ang anak mong lumayong sugatan
at kitang-kita mong lumabas ng daa'y
di mo mapaalis sa isip mo't damdam;

lumayo'y bumalik sa unang pag-ibig -
ang pintong bunuksan ay pinto ng langit,
ang nasa dibdib mo sa sikdo ng hapis
ay taong buhay na't paa'y walang putik;

Patawad, ama ko!
Kamay mo'y hinagkan;
patawad nang lahat
at siya'y ikaw rin: mukha, dugo't laman,
at may uwing tanda
ng bagong pag-asa't ng tuwang dumatal.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....