Ang Panday - First Version

Kaputol na bakal na galing sa bundok,
Sa dila ng apoy kanyang pinalambot;
Sa isang pandaya'y matyagang pinukpok
At pinagkahugis sa nasa ng loob.

Walang anu-ano'y naging kagamitan,
Araro na pala ang bakal na iyan;
Ang mga bukiri'y payapang binungkal,
Nang magtaniman na'y masayang binungkal,

Ngunit isang araw'y nagkaron ng gulo,
At ang buong bayan ay bulkang sumubo;
Tanang mamamaya'y nagtayo ng hukbo,
Pagka't may laban nang nag-aalimpuyo!

Ang lumang araro'y pinagbagang muli,
At saka pinanday nang nagdudumali;
Naging tabak namang tila humihingi,
Ng paghihiganti ng lahing sinawi!

Kaputol na bakal na kislap ma'y wala,
Ang kahalagahan ay di matingkala -
Ginagawang araro, pambuhay ng madla;
Ginagawang sandata, pananggol ng bansa.

Pagmasdan ang panday, nasa isang tabi,
Bakal na hindi makapagmalaki;
Subali't sa kanyang kamay na marumi
Nariyan ang buhay at pagsasarili!

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....