Ang Pana At Ang Awit

Binibit sa busog ang palasong hawak,
na tinutudla ko'y hangin sa itaas,
alam kong sa lupa ito ay lumagpak
subali't kung saa'y hindi ko matatap!

Awit kong kinanta'y tinangay ng hangin,
alam kong sa lupa ito'y lumagpak din;
nguni't ang hindi ko malama't malining
ay kung saan ko ito hahanapin.

Ngunit nang maraming taon ang lumipas,
palaso'y nakitang buo't nakatarak
sa puno ng isang kahoy na mataas.
Gayon din ang awit, aking natagpuan
buhat sa simula hanggang katapusan
sa puso ng isang mutyang kaibigan.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....