Mga Salawikain - Page 57

Salawikain #393
Ang bangko mo'y huwag ipayag na sarili ang bumuhat.
Salawikain #394
Kung mahulog ka'y doon sa tayugan
huwag sa mababa nang di ka tawanan.
Salawikain #395
Magaling man ang masipag ay lalo na ang maagap.
Salawikain #396
Ang anumang agwat ay di mararating kung
titingnan lamang at di lalakarin.
Salawikain #397
Walang unang sisi na di sa huli nangyari.
Salawikain #398
Kung dinaramdam mo ang sa ibang hirap,
Iya'y hirap ding iyong dinaranas.
Salawikain #399
Ang taong mapagdalita.
Sasapit sa madlang tuwa.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....