Mga Salawikain - Page 57

Salawikain #393
Ang bangko mo'y huwag ipayag na sarili ang bumuhat.
Salawikain #394
Kung mahulog ka'y doon sa tayugan
huwag sa mababa nang di ka tawanan.
Salawikain #395
Magaling man ang masipag ay lalo na ang maagap.
Salawikain #396
Ang anumang agwat ay di mararating kung
titingnan lamang at di lalakarin.
Salawikain #397
Walang unang sisi na di sa huli nangyari.
Salawikain #398
Kung dinaramdam mo ang sa ibang hirap,
Iya'y hirap ding iyong dinaranas.
Salawikain #399
Ang taong mapagdalita.
Sasapit sa madlang tuwa.