Mga Salawikain - Page 56

Salawikain #386
Kahit na ang usa'y mabilis tumakbo kung sa tiyaga nama'y sa pagong na ako.
Salawikain #387
Di baling mabasag ang pinggan,
kung sa sariling paminggalan.
Salawikain #388
Anumang bagay na wala sa pag-iingat ng sinuman
ay malimit angkinin ng makasalanan.
Salawikain #389
Umaakyat ma't nahuhulog, mabuti pa ang namumulot.
Salawikain #390
Namumulot man at laglag mabuti na ang umaakyat.
Salawikain #391
Sa dulaan: ang upuang walang nagmamay-ari, ang balana'y bumabati.
Salawikain #392
Walang umaani ng tuwa na di sa hirap nagmula.