Mga Salawikain - Page 54

Salawikain #372
Malayo ma't ibig daig ang malapit.
Salawikain #373
Ano man ang gagawin,
makapitong iisipin.
Salawikain #374
Anuman ang sasabihin makapitong liliripin.
Salawikain #375
Kapag bukas ang kaban nagkakasala banal man.
Salawikain #376
Kung ano ang pagkukumamot, siyang pagka-udlot.
Salawikain #377
Papuri sa harapan, palihim na kaaway.
Salawikain #378
Tumingin ka muna, bago ka lumukso.