Mga Salawikain - Page 53

Salawikain #365
Ang sinasabi ko ang gawin mo at hindi ang ginagawa ko.
Salawikain #366
Minsan kunsinti,
Di naman parati.
Salawikain #367
Masarap amuyin,
mapait lasahin.
Salawikain #368
Makinis ang labas, ang loob ay hungkag.
Salawikain #369
Ang tunay na pag-ibig hanggang sa huli matamis.
Salawikain #370
Ang totoong minamahal, siyang pinahihirapan.
Salawikain #371
Kinakailangan pa munang magkasugat itong puso
bago maging maligaya sa larangan ng pagsuyo.