Mga Salawikain - Page 51

Salawikain #351
Bayu-bayo kumare, bayu-bayo kumpare;
higit na masarap sa atay ng page
ay atay ng aking mahal na kumare.
Salawikain #352
Kung di magbubunga ang pagmamahalan
Parang naghalaman nang walang pakinabang.
Salawikain #353
Mag-away na lahat ang tao sa daan,
Huwag ang magkasi sa loob ng bahay.
Salawikain #354
Walang masamang kanya't walang mabuti sa iba.
Salawikain #355
Ang di-marunong magbigay hindi marapat pagbigyan.
Salawikain #356
Ang magbigay ay mabuti pa kaysa sa tumanggap ka.
Salawikain #357
Ang taong walang hunos-dili at sakim sa pag-uugali,
ay tanging mapapalungi, at sa kasawian ay nalalagi.