Mga Salawikain - Page 52

Salawikain #358
Ang mahaba nagdudugtong,
ang maiksi nagpuputol.
Salawikain #359
Ang labis ay pinuputulan,
dinurugtungan ang kulang.
Salawikain #360
Mapalad man ang binibigyan,
mas mapalad ang nagbibigay.
Salawikain #361
Pag nakakatulung-tulong ay makakalamun-lamon.
Salawikain #362
Pag ikaw ay nagparaan, pararaanin ka naman.
Salawikain #363
Tumulong at nang tulungan sa panahon ng kagipitan.
Salawikain #364
Walang mayama't ginhawa na di nanghingi sa iba.