Mga Salawikain - Page 55

Salawikain #379
Walang humipo ng palayok na hindi naulingan.
Salawikain #380
Ang parating inaambil, ang pangadyi't panalangin.
Ang salitang mataimtim, sa minsana'y tumitiim.
Salawikain #381
Hindi ngayo't pumapasok sa simbahan,
ituturing mo nang nagpapakabanal.
Salawikain #382
Walang nangyayari sa balat ng lupa nang di may kagalingang Kaniyang ninanasa.
(Balagtas)
Salawikain #383
Ang dalanging ino-oras-oras kadalasa'y hindi wagas:
Buti pa ang minsang mataimtim, tumataos sa damdamin.
Salawikain #384
Makakakuha naman ng lutong ulam
Bakit malasado ang pagtitiisan?
Salawikain #385
Ang di lumilingon sa pinanggalingan di makararating sa paroroonan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....