Mga Salawikain - Page 62

Salawikain #428
Isang sumamang babae, na sa bisyo ay mawili;
ay hindi mapaiigi ng kahit sampung lalaking uliran sa dilang buti.
Ngunit ang sampung pusakal na lalaki sa kasamaan;
napapagbagong buhay sa taimtim na pangaral ng isang babaeng banal.
Salawikain #429
Ang sa patalim nabubuhay sa patalim din namamatay.
Salawikain #430
Aanhin ko ang kumain sa pinggang ginto,
Kung pasusukahin naman ako ng dugo.
Salawikain #431
Pintong hindi nakapinid, labas-pasukin ng may-ibig.
Salawikain #432
Sa isang pintong masarhan ay sampu ang mabubuksan.
Salawikain #433
Walang masamang pluma sa mabuting sumulat.
Salawikain #434
Anumang haba ng prusisyon, sa simbahan din ang urong.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....