Mga Salawikain - Page 68

Salawikain #470
Ang naititik na'y naititik na,
Di na maaaring maiba pa.
Salawikain #471
Pag ang tubig ay matining,
asahan mo at malalim.
Pag ang ilog ay maingay
asahan mo at mababaw.
Salawikain #472
Ang hanap lamang ay hamog, sa tubig naanod.
Salawikain #473
Ang naglulunoy sa tubig, pilit na mangangaligkig
Salawikain #474
Pag ang tubig ay maingay, tawirin mo't mababaw;
Pag ang tubig ay tahimik lipdin mo ma'y di malirip.
Salawikain #475
Kung talagang tubo, matamis hanggang dulo.
Salawikain #476
Pagpatak ng ulan tutubo ang labong,
makikilala mo ang gagawing bumbong.