Mga Salawikain - Page 70

Salawikain #484
Ang pahirap sa tindahan ay ang makulit mangutang.
Salawikain #485
Ang masama sa utang ay kung paiyakan.
Salawikain #486
Kaya matibay ang walis, palibhasa'y nakabigkis.
Salawikain #487
Aanhin mo ang yaman,
Kung wala ka namang kaibigan?
Salawikain #488
Ang magpanggap na mayaman
Lalong kahirap-hirapan.
Salawikain #489
Maililihim ang yaman, ngunit hindi ang kahirapan.
Salawikain #490
Ang anumang gawang dinali-dali malimit mangyari ay hindi mayari.