Mga Salawikain - Page 69

Salawikain #477
Nauna ang kulog na malakas, bagkus walang ulang nalagpak!
Salawikain #478
Bago ka pumuna ng uling ng iba, uling sa mukha mo'y pahirin mo muna.
Salawikain #479
Marunong kumita ng sa ibang uling
bago baga sa mukha niya'y naglawit ang agiw.
Salawikain #480
Ang pangako ay utang, huwag kalilimutan.
Salawikain #481
Pag hindi ka nagpautang,
kakainin ka ng langgam.
Salawikain #482
Pag ang buhay ang inutang buhay rin ang kabayaran.
Salawikain #483
Huwag kang magpautang sa sinumang manunugal,
kapag kayo'y nagsingilan, wala ka nang katwiran.
Bakit anya iintindihin ang utang, di paris ng uutangin pa?