Mga Bugtong Na May Sagot - Page 111

Bugtong #771
Tiket sa sinehan sa kanya binibigay
Ito'y pupunitin may tax na taglay.
Bugtong #772
Tubig sa kailaliman
Binobomba lamang upang makamtan.
Bugtong #773
Manok na nilugawan
Patis at kalamansi ang kasamahan,
Mabilis nating papaspasan.
Bugtong #774
Itim na nagkikiskisan
Ningas ang kinahinatnan.
Bugtong #775
Sundalong negro
Na nakatayo sa kanto.
Bugtong #776
Nagpakalayu-layo ng libot
Sa pinanggalingan din ang pasok.
Bugtong #777
Mag-inang ibon dito tumitigil
Upang ipadama
Kanilang paggiliw.