Mga Bugtong Na May Sagot - Page 109

Bugtong #757
Kahit ka na isang dalubhasa't pantas,
At nalalaman mo ang dunong ng lahat,
Aling bapor kaya sa sangmaliwanag
ang sa damit riati'y naglalayag?
Bugtong #758
Pinakikinis niya ang kasuotan
Habang idinadampi nagbabagang bakal.
Bugtong #759
Anong kabayo ang may tatlong paa?
Bugtong #760
Kung walang refrihidora
Inilalagay dito pagkaing natitira.
Bugtong #761
Babasaging buwang
May kaputian
Pag kumakain ay pinagtitig-isahan.
Bugtong #762
Hindi ako sikat na pilosopo
Tulad ng henyong kapangalan ko
Pero mahal din ako ng tao
Sapagkat kinakainan ako.
Bugtong #763
Kilalang instrumentong pangmusika
Anas ang napagsasayaw sa tugtog niya.