Mga Bugtong Na May Sagot - Page 110

Bugtong #764
Pag inuubo ay mayroon ka nito
Malapot na sipong galing sa bibig mo.
Bugtong #765
Kamay ang umuukit
Naiiwan ang mga titik.
Bugtong #766
Lumalakad walang paa,
Lumuluha walang mata.
Bugtong #767
Maliit lang na sibat
Sandata ng mga pantas.
Bugtong #768
Nagluluha walang mata
Naglalakad walang paa.
Bugtong #769
Pantas na lumalakad
Diwa ay inilalatag.
Bugtong #770
Sandata ng matatalino
Papel ang kapareha nito.