Mga Bugtong Na May Sagot - Page 112

Bugtong #778
Batik-batik na sugo
Kapareha ni Tugo.
Bugtong #779
Gatas na pinulbos at inasukalan
Papel de Hapon ang balutan.
Bugtong #780
Ito ay ipinapahid sa buong katawan
ng sanggol na kapapaligo lamang.
Bugtong #781
Puting hamog na ikinuskos
Sa mukha'y nagpapaalindog.
Bugtong #782
Pilak na pulbos pag binilot
Makamamatay kay Pepot.
Bugtong #783
Insektong nakadikit sa balat ng aso
Sumisipsip sa dugo nito.
Bugtong #784
Tagapamayapa ng sambayanan
May silbato at baril na tangan.