Mga Bugtong Na May Sagot - Page 114

Bugtong #792
Umagos na tintang may kabahuan.
Bulok na putik sa kanal-kanalan.
Bugtong #793
Itim na tinta ang panulat
Ng milyong kamay na kagulat-gulat.
Bugtong #794
Kung si kupido ay pakikinggan
Ito ang pinakamahalagang bahagi ng katawan.
Bugtong #795
Lupang pinitik-pitik
Naglalawa sa paligid.
Bugtong #796
Ipu-ipo sa ulo,
Lalo ka raw gago,
Pag marami nito.
Bugtong #797
Masaya itong pagdiriwang
May banderitas sa bawat lansangan.
Bugtong #798
Ama ng Wikang Filipino
Sa Pilipinas ay naging pangulo.