Mga Bugtong Na May Sagot - Page 115

Bugtong #799
Tuwing Biyernes tayo ay nandirito
Nananalangin sa mahal na Nazareno.
Bugtong #800
Kadaldalan nito ay di na hihinto
Dapat patayin upang maglaho.
Bugtong #801
Mapagabi, mapaaraw...
Walang tigil ang pagdaldal,
Nguni't kapag nakainisan
Atin namang napapatay,
Nang di tayo nasasakdal
Sa alin mang hukuman.
Bugtong #802
Mahinang pagsasalita na napapakinggan
Malalakasan sa isang pihit lamang.
Bugtong #803
Walang dila, walang bibig,
Maaari mong madinig.
Bugtong #804
Kalapastanganang napakasama.
Pangalan ng bayaning dinadakila,
Ipinangalan sa hamak na isda!
Bugtong #805
Mapulang mukha ko ay tinikan
Ngunit busilak ang kalooban.