Mga Bugtong Na May Sagot - Page 117

Bugtong #813
Di na dapat pakuluan
Upang pabulain lamang.
Bugtong #814
Kawaling bumubula
Wala namang naggagata.
Bugtong #815
Labanan ito ng pupugan
At matulis na tari ng kamatayan.
Bugtong #816
May pusong kulay pula
Kakabit ng mga daliring nakahilera
Bugtong #817
Mga daliring magkakadikit
Di naman makakapit.
Bugtong #818
Tumayo si Tarsan,
Nagsilayo ang mga Indiyan.
Bugtong #819
Hindi ito sag-three o sag-two
Pero kasama ito ng bangka mo
Alon ay hinahawan nito.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....