Mga Bugtong Na May Sagot - Page 118

Bugtong #820
Aling may matabang katawan
Magkabilang buhok ay tinatalian.
Bugtong #821
Nakapaglalakad at nakalilipad
Kung minsa'y parang estatwang panatag
Negrung-negro sa kaitiman
Pakpak ay may kakintaban.
Bugtong #822
Korteng bunduk-bundukan
Itinataklob sa ulo ninuman
Upang di mainitan o mabasa ng ulan.
Bugtong #823
Maliit na bunduk-bundukan
Parang payong sa kalawakan
Gamit-gamit sa tag-ulan.
Bugtong #824
Aling mabuting litratong
kuhang-kuha sa mukha mo.
Bugtong #825
Kuwadro ko sa dingding,
Kamukha ng bawat tumitingin.
Bugtong #826
Hindi donat na kinakain
pero may butas din.
Sa eruplano at barko ay mahalaga
lalo na at may aberya.