Mga Bugtong Na May Sagot - Page 120

Bugtong #834
Hindi naman hari, hindi naman pari
Nagsusuot ng sari-sari.
Bugtong #835
May puno, walang sanga,
May dahon, walang bunga.
Bugtong #836
Gamit itong tadtaran
Upang mapaliit ang may kalakihan.
Kahoy itong may kakapalan
Gamit sa lutuan.
Bugtong #837
Kung may ditche at diko sa sambahayan
Kapartner nito ang sanse sa tahanan.
Bugtong #838
Kung tawagin nila'y "santo"
Hindi naman milagroso.
Bugtong #839
Di dapat na kulangin
Di rin dapat pasobrahin.
Bugtong #840
Walang sala ay ginapos,
Tinapakan pagkatapos.