Mga Bugtong Na May Sagot - Page 122

Bugtong #848
Kapag bago ay mahina,
Matibay kapag naluma.
Bugtong #849
Kung ang pangulo ay nasa Malacanang
At nasa Kongreso ang kongresman
Saan makikita ang senador na kababayan?
Bugtong #850
Panlinis din ito
Iginigilgil sa ngipin mo.
Bugtong #851
Matulis na instrumento
Umasinta at pakawalan mo.
Bugtong #852
Habang aking hinihiwa,
ako ay pinaluluha.
Bugtong #853
Ikaw na humihiwa-hiwa
ay siya pang lumuluha.
Bugtong #854
Katawan nito'y hinihiwa-hiwa
kaya ikaw ay lumuluha.