Mga Bugtong Na May Sagot - Page 124

Bugtong #862
Ihip higop ang kailangan
Upang ang musika ay mapakinggan.
Bugtong #863
Kung puno na ang itaas ng bahay
Dito tayo iniistima ng maybahay.
Bugtong #864
May paa'y walang baywang,
May likod walang tiyan.
Bugtong #865
Nasa komedor at sala
Nasasandalan at napagpapahingahan
Gamit mo kung nagmamakinilya
O nagsusulat ka sa mesa.
Bugtong #866
Upuang may kamaharlikaan
Maraming adorno at kaborloloyan.
Bugtong #867
Pagkain dito ay dekorasyon lamang
Nagsisilbing pobreng sabitan.
Bugtong #868
Malaking tahanan, hindi tinitirhan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....