Mga Bugtong Na May Sagot - Page 123

Bugtong #855
Mananayaw na puti ang kasuotan
Nagpapabulaklak sa manggahan.
Bugtong #856
Gulay na may arte ang porma
berdeng buhok tinirintas sa umaga.
Bugtong #857
Sinisindihan at pinagbabaga
Kanser sa baga ang dala-dala.
Bugtong #858
Aling bahagi ng katawan
ang di naaabot ng kanang kamay.
Bugtong #859
Malakas na panawag ko
Hihinto ka pag hinipan ni Kabo.
Bugtong #860
Baboy ko sa parang
Namumula sa tapang.
Bugtong #861
Ito ang lugar na tinutulugan
Sa loob ng kabahayan.