Mga Bugtong Na May Sagot - Page 121

Bugtong #841
Dala ka niya,
Dala mo siya.
Bugtong #842
Buto't balat, lumilipad.
Bugtong #843
Mga isdang nagsisiksikan
Sa latang kanilang tirahan.
Bugtong #844
Barong itinatapis lamang
Maaaring gawing pormal na kasuotan
Thailand ang pinanggalingan.
Bugtong #845
Kaunting panukat at makina ay kailangan niya
Upang may maisuot ang iyong ama.
Bugtong #846
Planeta ito sa kalawakan
Na nasisingsingan ng kaliwanagan.
Bugtong #847
Sa pitong magkakatoto,
lima lamang ang naging santo.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....