Mga Bugtong Na May Sagot - Page 121

Bugtong #841
Dala ka niya,
Dala mo siya.
Bugtong #842
Buto't balat, lumilipad.
Bugtong #843
Mga isdang nagsisiksikan
Sa latang kanilang tirahan.
Bugtong #844
Barong itinatapis lamang
Maaaring gawing pormal na kasuotan
Thailand ang pinanggalingan.
Bugtong #845
Kaunting panukat at makina ay kailangan niya
Upang may maisuot ang iyong ama.
Bugtong #846
Planeta ito sa kalawakan
Na nasisingsingan ng kaliwanagan.
Bugtong #847
Sa pitong magkakatoto,
lima lamang ang naging santo.