Mga Bugtong Na May Sagot - Page 119

Bugtong #827
Binibigkas ito sa kapwa
Upang kaisipan ay mapaunawa.
Bugtong #828
Problemang pangkalikasan
Naghahatid ng maramihang kamatayan
Sa hayop man o sa halaman.
Bugtong #829
Munting siit na bumaon
Sa daliri ni Corazon.
Bugtong #830
Sinamba ko muna,
bago ko nililo.
Bugtong #831
Maasim talaga
ang kanyang bunga
may sampal na kasama
mula sa ada.
Bugtong #832
Nakabaluktot na daliri
sa sanga ay mauuri.
Bugtong #833
Sinampal ko muna bago inalok.