Mga Bugtong Na May Sagot - Page 108

Bugtong #750
Malaking sasakyang isa lang ang laman
Pinakikinis nito ang lansangan.
Bugtong #751
Maliit na instrumento lang ito
Pero malayo pa'y dinig na dinig mo.
Bugtong #752
Nagtanim ako ng granada sa krus na karsada,
Pitong puno. pitong sanga, pitong pare ang nanguha.
Bugtong #753
Ikutan nang ikutan sa kalawakan
Hindi naman nagkakabungguan.
Bugtong #754
Ang utusan kong si Pedrito
Palaging mainit ang ulo.
Bugtong #755
Damit ay pinakikinis
Ng bakal na mainit.
Bugtong #756
Isang maliit na impiyerno
Kinikinis ang damit mo.