Mga Bugtong Na May Sagot - Page 106

Bugtong #736
Pahaba itong mangga
Kahel ang kulay pag nahinog na.
Bugtong #737
Pambungkal sa lupang tatamnan
Matulis at nadadala saanman.
Bugtong #738
Matibay ang luma kaysa bago.
Bugtong #739
Kailangan pang balat ay pukpukin
Bago ito makain.
Bugtong #740
Di makita ay kaylapit,
Kahit na pumikit-pikit.
Bugtong #741
Lagi niyang kaharap ang mga ulap
Tagapaghatid ng mga tao sa kaitaasan
Sakay ang ibon sa kalangitan.
Bugtong #742
Paglalarawan ang kanyang trabaho
Kailangan niya ay makukulay na Oleo.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....