Mga Bugtong Na May Sagot - Page 106

Bugtong #736
Pahaba itong mangga
Kahel ang kulay pag nahinog na.
Bugtong #737
Pambungkal sa lupang tatamnan
Matulis at nadadala saanman.
Bugtong #738
Matibay ang luma kaysa bago.
Bugtong #739
Kailangan pang balat ay pukpukin
Bago ito makain.
Bugtong #740
Di makita ay kaylapit,
Kahit na pumikit-pikit.
Bugtong #741
Lagi niyang kaharap ang mga ulap
Tagapaghatid ng mga tao sa kaitaasan
Sakay ang ibon sa kalangitan.
Bugtong #742
Paglalarawan ang kanyang trabaho
Kailangan niya ay makukulay na Oleo.