Mga Bugtong Na May Sagot - Page 107

Bugtong #743
Aling bunga ang palibot ng mga mata?
Bugtong #744
Dahon ay pinagbungahan
Bunga ay pinagdahunan.
Bugtong #745
Isang prinsesang maganda
Punung-puno ng mata.
Bugtong #746
Isang Senora
Mga buhok ay espada.
Bugtong #747
Makikilala mo ba
Ang dalagang may korona?
Bugtong #748
Hindi hayop, hindi tao,
Itong pipeng si Crispino.
Bugtong #749
Saranggolang naglalayag sa kalangitan
Napalalayo pa nito ang paglalakbay.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....