Mga Bugtong Na May Sagot - Page 107

Bugtong #743
Aling bunga ang palibot ng mga mata?
Bugtong #744
Dahon ay pinagbungahan
Bunga ay pinagdahunan.
Bugtong #745
Isang prinsesang maganda
Punung-puno ng mata.
Bugtong #746
Isang Senora
Mga buhok ay espada.
Bugtong #747
Makikilala mo ba
Ang dalagang may korona?
Bugtong #748
Hindi hayop, hindi tao,
Itong pipeng si Crispino.
Bugtong #749
Saranggolang naglalayag sa kalangitan
Napalalayo pa nito ang paglalakbay.